Kinnisvara vahendus

Kõik mis on seotud kinnisvara vahendusega

Haldusteenus

Pakume kinnisvara haldamise ja hooldamise teenust.

Raamatupidamise teenus

Pakume raamatupidamise teenust korteriühistule kui ka äriklientidele.

Kinnisvara vahendus

Juhindun oma töös seadusandlusest, kinnisvaramaakleri kutsestandardist "Kinnisvaramaakler, tase 5", kinnisvaramaakleri teenusestandardist ja Eesti Kinnisvarmaaklerite Koja heast tavast.

Haldusteenus

Pakume kinnisvara haldamist, juhatuse teenust, maja ja hoovi korrashoidu, rikete kõrvaldamist.

Lisaks võimalus tellida elektri- ja nõrkvoolutööde teenust. 

Raamatupidamise teenus

Pakume Teie korteriühistule või Eestis tegutsevale ettevõttele vajalikus mahus raamatupidamisteenust lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist.
KÜ raamatupidamisteenus hõlmab järgnevaid tegevusi:
 • Kommunaalarvestuse koostamine
 • Finantsraamatupidamisarvestuse koostamine, aastaaruanne
 • Võlglaste aruandluse koostamine
 • Regulaarne aruandlus Maksuametile ja Statistikaametile
 • Arvete edastamine majaelanikele läbi e-keskonna ning meili teel
 • Korterelamu juhtkonnale igapäevane ligipääs kõikidele raamatupidamisdokumentidele
 • Korteriomanikele ligipääs e-keskkonda, kust on võimalik vaadata arveid, esitada näite ning edastada informatsiooni
Eestis tegutseva ettevõtte raamatupidamisteenus sisaldab:
 • Algdokumentide kontroll ja sisestamine raamatupidamise registrisse
 • Ostu- ja müügiarvestus ning aruandlus
 • Põhivarade arvestus
 • Aruandvate isikute aruanded
 • Töötasude ja töötajate arvestus ning registritoimingud
 • Maksudeklaratsioonide koostamine ning esitamine
 • Jooksvad raamatupidamise ülevaated ja aruanded (bilanss ja kasumiaruanne)
 • Majandusaasta aruande koostamine

Vahendame paindlikult, konkreetse kliendi vajadusi arvestavat ja usaldusväärset teenust. Pakume võimaliku parimat koostööd partneritega ja võtame enda kanda kogu tehinguga seotud asjaajamise, tegutsedes diskreetselt Teie huvides.


© MERK Kinnisvara | Vahtra 18-21 Kose alev Harjumaa | Merc Consult OÜ | 14320487.